انواع زغال سنگ آسیاب مورد استفاده در نیروگاه حرارتی