روند شکست مکانیکی از سنگ بازالت و گرانیت و سنگ آهک